Telefoon: 06 24 69 16 71 | E-mail: info@thuiszorgbilik.nl

Bilik Thuiszorg - Uw wens is onze zorg! Uw wens is onze zorg.

Zorg informatie

WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Deze doelgroep heeft o.a. recht op ondersteuning bij huishoudelijke activiteiten.

Voor meer informatie bezoekt u de website van WMO: WMO website

WMO

Top