Telefoon: 06 24 69 16 71 | E-mail: info@thuiszorgbilik.nl

Bilik Thuiszorg - Uw wens is onze zorg! Uw wens is onze zorg.

Zorg informatie

PGB (Persoons gebonden budget)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Er zijn nu 2 soorten. Het pgb-AWBZ is voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf. Het pgb-Wmo is voor wie hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. In 2015 komen daar nog 2 pgb's bij: het pgb-Jeugdwet en het pgb-Zvw. Op Hoeverandertmijnzorg.nl kunt u daar meer over lezen.

Meer weten over PGB? klik hier en bezoek de PGB rijksoverheid website.

Pgb aanvragen voor AWBZ-zorg

Heeft u als chronisch zieke, gehandicapte of oudere voor langere tijd zorg nodig? Denk bijvoorbeeld aan dagopvang of hulp bij het douchen. Dan kunt u een pgb voor zorg op basis van de AWBZ aanvragen.

Pgb aanvragen voor AWBZ-zorg


Handige links en weetjesPGB
Top