Telefoon: 06 24 69 16 71 | E-mail: info@thuiszorgbilik.nl

Bilik Thuiszorg - Uw wens is onze zorg! Uw wens is onze zorg.

Diensten

Huishoudelijke hulp

Thuiszorg Bilik biedt hulp aan mensen die door problemen hun grip op het dagelijks leven kwijt zijn, of deze dreigen te verliezen. Wij bieden hiervoor speciale zorg die op maat is afgestemd, net wat u nodig heeft om vooruit te kunnen komen. De begeleiding is gericht op het bevorderen, behouden of het compenseren van zelfredzaamheid.

Huishoudelijke hulp

Wanneer u ondersteuning nodig heeft bij uw huishoudelijke werkzaamheden kunnen we u helpen bij het schoonmaken van uw huis, de was verzorgen, afwassen, strijken, boodschappen halen, maaltijdbereiding, zorg en aandacht voor uw kinderen. Daarbij gaan we uit van uw persoonlijke situatie en u geeft aan wat u graag wilt en wat u belangrijk vindt. Als u zich door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer kunt redden en hulp nodig heeft op huishoudelijk gebied, kunt u in aanmerking komen voor Huishoudelijk Hulp. Hierbij wordt gekeken naar uw totale woon- en leefsituatie.

Top