Telefoon: 06 24 69 16 71 | E-mail: info@thuiszorgbilik.nl

Bilik Thuiszorg - Uw wens is onze zorg! Uw wens is onze zorg.

Diensten

Begeleiding

Thuiszorg Bilik biedt hulp aan mensen die door problemen hun grip op het dagelijks leven kwijt zijn, of deze dreigen te verliezen. Wij bieden hiervoor speciale zorg die op maat is afgestemd, net wat u nodig heeft om vooruit te kunnen komen. De begeleiding is gericht op het bevorderen, behouden of het compenseren van zelfredzaamheid.

Thuis begeleiding

Heeft u begeleiding nodig om de dag door te komen naar uw wens. Onze thuisbegeleiding service biedt hulp aan mensen met gedrags- of psychische problemen, verslavings- of sociale problemen of vanwege een verstandelijke of lichamelijke beperking. Hierdoor ontstaan er bijvoorbeeld problemen bij de opvoeding, organisatie van het huishouden of het door komen van de dagelijkse bezigheden. Onze gespecialiseerde thuisbegeleider helpt clienten om weer zelfstandig met hun situatie om te kunnen gaan zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig, in hun eigen omgeving, kunnen blijven wonen en functioneren.

Werkwijze

Begeleiding
Bilik stelt eerst een plan van aanpak op betreft de situatie van de client. Vervolgens zullen wij op zoek gaan naar passende, praktische en haalbare oplossingen. Dit plan wordt ook wel de "Hulpverleningsplan" genoemd. Met dit plan word voor de client zijn omgeving zoveel mogelijk bij betrokken om zo de ondersteuning te bieden om het dagelijkse leven (weer) zelfstandig op te pakken.

Top