Telefoon: 06 24 69 16 71 | E-mail: info@thuiszorgbilik.nl

Bilik Thuiszorg - Uw wens is onze zorg! Uw wens is onze zorg.

Zorg informatie

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom.

Meer weten over AWBZ? klik hier en bezoek de AWBZ rijksoverheid website.

AWBZ-zorg aanvragen

Voor de meeste vormen van AWBZ-zorg heeft u een AWBZ-indicatie nodig. Maar er zijn ook vormen van AWBZ-zorg waar u geen AWBZ-indicatie voor nodig heeft. Bijvoorbeeld vaccinaties of zwangerschapsafbreking. Of zorg omdat u blind of doof bent.

U kunt de AWBZ-zorg op 2 manieren regelen:
- Zorg in natura
- PGB (Persoons gebonden budget)

Zorg uit de AWBZ

De AWBZ vergoedt de volgende soorten zorg:
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Behandeling
  • Langdurig verblijf in een zorginstelling
  • Kortdurend verblijf in een zorginstelling


AWBZ
Top